Dear Valued Customer
In order to present the better experience and products
Kindly rotate your phone in portrait for better game experience
We apologize for the inconvenience caused, and hoping your utmost understanding. Thank you!
vip
Vintage_Club
Jumlah pengeluaran anda adalah
NOTIS PENTING
  • Periksa dengan 24/7 LIVE CHAT kami jika transaksi anda belum selesai lebih dari 10 minit.
  • Nama akaun bank pengeluaran mesti sepadan dengan nama penuh yang didaftarkan, ahli tidak membenarkan pengeluaran ke akaun bank pihak ketiga.
  • Beberapa penyedia permainan memerlukan masa penyegerakan laporan selama 15 hingga 30 minit, harap beri kami tempoh penyegerakan yang diperlukan.
  • Pastikan perolehan yang anda inginkan telah tercapai, dan serahkan transaksi pengeluaran setelah 30 minit untuk mengelakkan sistem ditolak secara automatik.
  • Sekiranya terdapat percanggahan atau ada pertanyaan penarikan lebih lanjut, silakan hubungi 24 / 7 LIVE CHAT . Terima kasih.